För remittenter

UltraGyn arbetar under Region Stockholms vårdval men har också direktavtal med andra vårdgivare och försäkringsbolag.

Vi är den största privata vårdgivaren inom gynekologi inom Stockholms Läns Landsting och vi värnar om vårt goda rykte bland uppdragsgivare och patienter.

Remisser till gynekologmottagning och gynekologisk kirurgi

Vi använder TakeCare, vilket enkelt medger direktremiss till oss. Givetvis går det bra att skicka remiss via post också. I remissen vill vi att det tydligt framgår vad patienten har för besvär, hur länge patienten har haft besvär och om någon annan typ av behandlings har gjorts tidigare. Om patienten behöver tolk ska detta anges och på vilket språk.

 

Patienter med sjukvårdsförsäkring

De försäkringsbolag som vill boka tid hos oss kan boka patienter via Boka Doktorn eller via kontakt direkt med oss på telefon.

 

Remiss för graviditetsultraljud

Alla barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i Stockholm kan skicka remiss till Ultragyn för graviditetsultraljud. Alla dessa ultraljud utförs av specialistutbildade barnmorskor och läkare med lång erfarenhet.