För remittenter

Aleris UltraGyn arbetar under Region Stockholms vårdval men har också direktavtal med andra vårdgivare och försäkringsbolag.

Vi är den största privata vårdgivaren inom gynekologi inom Stockholms Läns Landsting och vi värnar om vårt goda rykte bland uppdragsgivare och patienter.

Ultragyn - en del av Aleris

Ultragyn är nu en del av Aleris. Med anledning av detta byter vi namn och de nya namnen, uppdelat på verksamhetsområde, blir:

Aleris Ultragyn Barnmorskemottagning

Aleris Ultragyn Odenplan Gynekologmottagning

Aleris Ultragyn Ultraljudsmottagning

Skyltar, webb med mera kommer successivt att bytas ut till Aleris utseende men redan nu syns de nya namnen när du söker efter oss på vårt gamla namn.

Lär mer på aleris.se

Remisser till gynekologmottagning och gynekologisk kirurgi

Vi använder TakeCare, vilket enkelt medger direktremiss till oss. Givetvis går det bra att skicka remiss via post också. I remissen vill vi att det tydligt framgår vad patienten har för besvär, hur länge patienten har haft besvär och om någon annan typ av behandlings har gjorts tidigare. Om patienten behöver tolk ska detta anges och på vilket språk.

 

Patienter med sjukvårdsförsäkring

De försäkringsbolag som vill boka tid hos oss kan boka patienter via Boka Doktorn eller via kontakt direkt med oss på telefon.

 

Remiss för graviditetsultraljud

Alla barnmorskemottagningar och förlossningskliniker i Stockholm kan skicka remiss till Ultragyn för graviditetsultraljud. Alla dessa ultraljud utförs av specialistutbildade barnmorskor och läkare med lång erfarenhet.