en bild

Företagsfakta

Företagsfakta

UltraGyn Stockholm AB

 

UltraGyn startade ursprungligen 1991 och är ett dotterbolag i Praktikertjänstkoncernen. Verksamheten har successivt växt och utvecklats till att bli ett av Stockholms ledande företag inom området specialiserad vård för kvinnor i livets alla skeden.

Vi finns i Läkarhuset Odenplan, Sophiahemmet och på Kungsholmen och har drygt 100 medarbetare som arbetar med gynekologisk öppenvård, öppen- och slutenvårdskirurgi, gynekologiska- och obstetriska ultraljud, medicinska och kirurgiska aborter samt barnmorskemottagning.

UltraGyn arbetar under Region Stockholms vårdval men har också direktavtal med andra vårdgivare och försäkringsbolag. Vi är den största privata vårdgivaren inom gynekologi inom Stockholms Läns Landsting och vi värnar om vårt goda renommé bland uppdragsgivare och patienter.

Verksamhet är från och med december 2016 samlad under ett bolagsnamn UltraGyn Stockholm AB.

VD för Ultragyn är Inger Mossberg.

 

 

Ägare

UltraGyn Stockholm AB är ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänst AB.

Praktikertjänst AB är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. De 1 900 aktieägarna arbetar själva som verksamhetsansvariga på mottagningar över hela landet.

Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Inom koncernen finns ett femtontal mindre och medelstora dotterbolag.

 

Praktikertjänsts affärsidé

  • Vi ger patienten bästa omhändertagande genom att i samverkan driva och utveckla en småskalig och nära tandvård och hälso- och sjukvård.
  • Yrkesskicklighet, erfarenhet och en god entreprenörsanda gör att patienten, medarbetaren och kunden känner förtroende och trygghet.
  • Aktieägarna arbetar själva med vård i företaget.

 

Kontakt

Praktikertjänst AB

103 55 Stockholm

Erik Strand, VD

 

Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 9

Telefon: 010-128 00 00

E-post: info@ptj.se