Kategorier för sidan Praktisk information

Synpunkter och klagomål

Patienter och närståendes synpunkter och klagomål är viktiga för att kunna vidareutveckla och säkra upp vården. Det är därför viktigt att du som patient vet vart du skall vända dig med ett klagomål eller dina synpunkter.

I första hand skall du vända dig till den verksamhet där du fått vård. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och eventuellt utför en åtgärd. 

Kontaktinformation

Gynekologmottagning och barnmorskemottagning Odenplan

Mail till verksamhetschef Åsa Edberg: asa.edberg@ultragyn.se

Postadress:

Att. Verksamhetschef
UltraGyn Odenplan
Odengatan 69, plan 9
113 22 Stockholm

Gynekologmottagningen Sophiahemmet

verksamhetschef Åsa Edberg: asa.edberg@ultragyn.se

Postadress:
Att. Verksamhetschef
UltraGyn Sophiahemmet
Valhallavägen 91
114 86 Stockholm

Ultraljudsmottagningen

Mail till verksamhetschef Maria Kloow: maria.kloow@ultragyn.se

Postadress:

Att. Verksamhetschef
UltraGyn Odenplan
Odengatan 69, plan 8
113 22 Stockholm

Du kan också vända dig till Patientnämnden (PaN) i den region där du fått vård. Dit kan du vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör landstingsfinansierad vård inom hälso- och sjukvård eller tandvård. 

Från 1 januari 2018 har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) endast skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts.

Mer information om IVO.

Om du anser dig berättigad till ekonomisk ersättning på grund av en vårdskada kan du inom Hälso-Sjukvård vända dig till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)