en bild

Välkommen till Barnmorskemottagningen!

Välkommen till Barnmorskemottagningen!

Vi kan hjälpa dig när du är gravid, behöver preventivmedel, har fått kallelse för gynekologisk hälsokontroll eller önskar provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar.

Med anledning av de särskilda omständigheter som råder kopplat till utvecklingen av covid-19 och för att minska eventuell smittspridning är vår drop-in mottagning på barnmorskemottagningen stängd tills vidare.

Om du är i akut behov av preventivmedel eller provtagning för sexuellt överförbar sjukdom ber vi dig ringa till mottagningen.

Du kan kontakta oss via 1177.se

På 1177.se kan du logga in med Bank-ID, där hittar du våra mottagningar och kan se vilka e-tjänster respektive mottagning har aktiverade. Det kan bland annat vara avboka tid, receptförnyelse, har min remiss kommit fram, kontakta mig.

Klicka här