Cellprov

Alla kvinnor i Stockholms län kallas till cellprovtagning. Till oss kan du komma för cellprovtagning efter kallelse

Med anledning av de särskilda omständigheter som råder kopplat till utvecklingen av covid-19 och för att minska eventuell smittspridning är vår drop in mottagning för cellprovtagning stängd tills vidare.

I Sverige erbjuds kvinnor regelbundna cellprovskontroller för att upptäcka cellförändringar på livmodertappen/livmoderhalsen, innan de har utvecklats till cancer.

Regionalt cancercentrum screeningverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset kallar alla kvinnor i länet till gynekologisk cellprovtagning.

Du får svar inom 4-6 veckor – detta gäller alla oavsett om provet är normalt eller kräver vidare åtgärder.

För mer information om gynekologisk cellprovtagning se 1177.

Välkommen, anmäl dig i receptionen plan 8.

ultragyn_odenplan_-_reception.jpg