Inför första besöket

 

Inför första besöket på barnmorskemottagningen har vi sammanställt information som är värdefull och viktig att ta del av innan du/ni kommer till oss. För att få ut det mesta möjliga av besöket är det viktigt att läsa igenom all information nedan. På besöket kommer vi sedan att diskutera, med utgångspunkt från informationen, din/er situation och det finns möjlighet att ställa frågor till barnmorskan.

Se gärna denna korta film inför inskrivningsbesöket.

Skriv ut och fyll i denna hälsodeklaration och ta med dig den inför första besöket. 

 

Symtom i tidig graviditet

På grund av ändrade hormonnivåer i kroppen är det vanligt att du får en del graviditetssymtom. Vanliga symtom i början av graviditeten är bröstspänningar, trötthet och illamående. Ditt humör kan variera kraftigt och du kan få lätt för att gråta och bli upprörd.


Bröstspänningar och illamående går ofta över inom cirka 12 veckor. Tröttheten kan ofta finnas med lite längre, kanske fram till vecka 18-20.

Mot illamående är det bra att leva så regelbundet som möjligt, äta på regelbundna tider och inte glömma bort att dricka när du är törstig. Viktigt är också att inte stressa och att röra på sig, även om det känns motigt när du mår illa och är trött. Om detta inte hjälper kan du köpa åksjukeband på apoteket och/eller Postafen, som är receptfria åksjuketabletter. Om det fortfarande inte hjälper, så kontaktar du oss för mer råd och hjälp.

Runt vecka 18-20 brukar de flesta symtom vara borta och ungefär vid den tiden känner kvinnan också oftast de första sparkarna när hon väntar sitt första barn. Här börjar oftast en harmonisk period i graviditeten.

Mer information om graviditet finns på 1177 Vårdguiden . 

Kost och motion

Det är lika viktigt att tänka på vad du ska äta som att tänka på vad du inte ska äta. Läs mer på Livsmedelsverket där du hittar all information du behöver om kost.

Rekommendationen om motion för gravida är att du bör utföra någon form av pulshöjande aktivitet minst 30 minuter per dag under hela graviditeten. En snabb promenad kan vara ett alternativ att börja med för dig som inte vanligtvis utövar någon annan form av motion. Det är vanligt med illamående i början av graviditeten och fastän det är svårt att tro det när man mår väldigt illa, så brukar illamåendet lindras av att man rör på sig. Läs mer om motion under graviditet på 1177

Alkohol, tobak och droger

När det gäller alkohol, tobak och droger är vår rekommendation att avstå helt. På inskrivningsbesöket kommer vi att fråga om dina alkoholvanor och om du använder tobak eller droger. Det är mycket viktigt för barnets utveckling och hälsa att du avstår helt från alkohol, tobak och droger.

Om du använder alkohol, tobak och/eller droger då du är gravid så finns din barnmorska för att hjälpa dig/er att hitta strategier för att kunna avstå.

Fosterdiagnostik

Även om de allra flesta barn föds friska, kan en del blivande föräldrar ändå vara oroliga för att deras barn ska ha en medfödd sjukdom eller skada. För att få mer information används så kallad fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik innefattar alla de sätt man kan använda för att undersöka om fostret har några avvikelser från det normala. Vilket innebär, ultraljud, CUB, NIPT, fostervattenprov och moderkaksprov.

Läs mer på 1177.se om fosterdiagnostik innan första besöket. Där finns också en film om fosterdiagnostik som vi vill att du/ni ser innan ni kommer till oss första gången.

All fosterdiagnostik frivillig. Vid inskrivningsbesöket planerar barnmorskan för de undersökningar du/ni vill göra.

Det är bra att noga ha tänkt igenom vad du/ni vill göra om undersökningen skulle visa att fostret har någon sjukdom eller skada eller ökad sannolikhet för detta, eftersom man då kan ställas inför ett svårt val mellan att avsluta eller fullfölja graviditeten.

En del tycker det är en fördel att veta och få information, andra tycker att det är en belastning som skapar onödig oro under graviditeten. De tankar och frågor som kan uppstå får du/ni möjlighet att diskutera vidare om med barnmorskan på inskrivningssamtalet.

Cellprov

Alla kvinnor i Sverige över 23 år blir kallade till screeningundersökning för cellförändringar var tredje år. Om du inte har gjort cellprov på tre år, rekommenderas att du gör detta innan fullgångna 14 veckor. Om du gör det senare i graviditeten, kan du få ett felaktigt svar.

Efter graviditeten kan du ta provet tidigast efter tre månader.

Multiresistenta bakterier

Om du fått behandling utomlands under graviditeten eller under de sista sex månaderna innan graviditeten, så rekommenderar vi provtagning för att utesluta MRSA.

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. Bakterien är ovanlig, men om du har smittats brukar bakterien oftast finnas på huden, i näsan/svalget. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär, men om du får en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Inför förlossningen är det viktigt att veta om du bär på denna bakterie, då du i sådana fall har en lite annan handläggning av förlossningen.

Förlossningssjukhus


Till besöket i vecka 24-25 behöver vi veta vilket förlossningssjukhus du/ni valt. Vi kommer då att lägga in önskemålet i journalen. Med största sannolikhet kommer du/ni till det sjukhus du/ni valt, men tyvärr kan man inte veta säkert förrän den dagen det är dags att föda.

Hänvisningsfrekvensen är idag cirka 5-15 procent.

För att kunna besluta vilket sjukhus du/ni ska välja kan det var bra att rådgöra med barnmorskan, titta på sjukhusens hemsidor.