en bild

Olika ultraljudsundersökningar

Olika ultraljudsundersökningar

Vi utför olika typer av ultraljud och undersökningar under graviditeten: ultraljud i tidig graviditet, KUB(kombinerat ultraljud och blodprov), organscreening, utvidgat/riktat ultraljud om du som gravid har riskfaktorer som medför en ökad risk för missbildning samt viktskattning i den senare delen av graviditeten.

 

Hur fungerar ultraljud?

Ultraljudsdiagnostik bygger på att högfrekvent ljud (2-10 miljoner svängningar /sekund) reflekteras av kroppens vävnader och omvandlas till bilder - precis som med ett ekolod. Ljudet sänds ut och fångas upp av en så kallad transducer som sätts mot bukväggen eller förs in i slidan.

Bestämning av graviditetslängd

Bedömning av graviditetens längd, en så kallad datering, kan göras fram till graviditetsvecka 22. Efter vecka 22 varierar storleken så pass mycket mellan olika foster att datering med ultraljud inte längre är tillförlitlig.

Ultraljud i tidig graviditet

I tidig graviditet kan man bedöma om fostret lever samt mäta fostret för att uppskatta graviditetslängden. Denna typ av bedömning går att genomföra from graviditetsvecka 6. 

När fostret är 12 veckor gammalt kan man göra en bedömning av sannolikheten för kromosomavvikelse hos fostret en s.k. KUB undersökning. Då görs även en så kallad tidig morfologisk screening där undersökaren går igenom fostrets anatomi. 

Organscreening samt datering i graviditetsvecka 17-20

Alla gravida i Sverige erbjuds en ultraljudsundersökning mellan graviditetsvecka 17 och 20. Undersökningen är frivillig och har flera syften:

  • att beräkna förväntad dag för förlossning
  • att kontrollera moderkakans läge
  • att upptäcka eventuella flerbördsgraviditeter
  • att gå igenom fostrets anatomi för att upptäcka eventuella missbildningar

 

Utvidgat/riktat ultraljud

Kvinnor som har högre risk för att fostret ska ha någon typ av missbildningar, kan erbjudas ett s.k. riktat ultraljud. I samband med ett riktat ultraljud så ängnar undersökaren extra tid åt att undersöka det organsystem som har en förhöjd risk att ha en avvikelse orsakat av kvinnans riskfaktorer. Orsaken till den högre risken kan vara att kvinnan tidigare fött ett barn med en eller flera missbildningar, om kvinnan eller hennes partner har en känd ärftlig sjukdom eller tar ett läkemedel som kan orska missbildningar hos fostret. Riktat ultraljud kan göras när som helst under graviditeten men oftast efter vecka 15.

Riktat ultraljud betyder att man fokuserar på ett visst organ hos fostret.

Viktskattning

Genom att mäta barnets huvud, buk samt lårben kan man beräkna hur mycket barnet väger. Denna typ av undersökning görs vid misstake om avvikande fostertillväxt under graviditetens andra hälft. 

Blodflödesmätning

Om ett foster inte växer i sin takt kan man bedöma moderkakans funktion genom att mäta blodflödet i navelsträngen. Detta görs med så kallad dopplerteknik. I den senare delen av graviditeten bedömer man även blodflödet i fostrets hjärna.

För att få en uppfattning om hur den blivande mammans blodkärl anpassat sig till graviditeten så bedömer man flödesmotståndet i kvinnans artärer som går till livmodern (arteria uterina).