en bild

Fotografering vid ultraljud

Fotografering vid ultraljud

Samtliga ultraljudsundersökningar som vi genomför är av medicinska skäl. För att barnmorskan eller läkaren som genomför ultraljudsundersökningen inte ska bli störd i sitt arbete så tillåts inte privat fotografering under ultraljudsundersökningen. Dessutom kan fotografering i våra lokaler medföra att personer som inte gett sitt tillstånd avbildas - vilket bryter mot gällande lagstiftning. 

Ultraljudsoperatören kan undantagsvis ge tillåtelse att fotografera eller filma av ultraljudsskärmen efter det att undersökningen är klar.

Fotografi att ta med hem

För många föräldrar har undersökningen också en känslomässig betydelse - glädjen över att få se och uppleva närheten till sitt barn. För att föreviga denna stund är det därför möjligt att få med sig bilder hem. Svartvita ultraljudsfotografier kan skrivas ut i samband med undersökningen eller skickas direkt till din telefon/e-post till självkostnadspris, för närvarande 150 kronor. 

De elektroniska bilderna sparas på länken i 90 dagar därefter raderas de och kan inte återskapas igen. Det är därför viktigt att ladda ner sina bilder.