en bild

NIPT

NIPT

NIPT, så kallad icke invasiv fosterdiagnostik (Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT) är en form av fosterdiagnostik där man analyserar fritt foster-DNA som finns i den gravida kvinnans blod. Testet identifierar kromosomförändringarna trisomi 13, 18 och 21 samt könskromosomerna (X och Y).

Om provet visar att det finns misstanke om en avvikelse på någon av ovanstående kromosomer kommer du att bli rekommenderad att bekräfta svaret med ett fostervattenprov eller moderkaksprov. Det för att utesluta att det inte är ett falskt positivt svar.

 

Får alla gravida genomgå NIPT?

Inom Stockholms läns landsting erbjuds kvinnor, som vid en KUB-undersökning, har en sannolikhet för trisomi 21 (downs syndrom) som är större än 1:200 moderkaksprov, fostervattenprov eller NIPT där man undersöker kromosomerna 13, 18 och 21 samt könskromosomerna. Kvinnor som får en sannolikhet större än 1:50 rekommenderas i första hand invasiv diagnostik (moderkaks- eller fostervattenprov) med så kallad array där samtliga 23 kromosompar analyseras.

Kvinnor som vid KUB har en låg sannolikhet erbjuds inte NIPT. Den som ändå önskar göra NIPT får bekosta provtagning, analys, rådgivning och ultraljud själv. Vår kostnad för detta är 5500 kronor. Detta erbjuds även till kvinnor som inte gjort KUB ultraljudet.