Frågor om fosterdiagnostik

Var kan jag få ännu mer information

För dig som vill läsa mer kring fosterdiagnostik listar vi här några värdefulla webbplatser med relevant information.

www.medscinet.com är den webbplats vi använder oss av när vi räknar ut risker vid KUB-undersökning.

Gensvar.se är ett kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar

Socialstyrelsens information kring små och mindre kända handikapp

The Fetal Medicine Foundation i England har ett stort utbildningsuppdrag över hela världen och utför även undersökningar privat.

Svenska Downföreningen är en sammanslutning av och för föräldrar till barn med Downs syndrom.

Föräldraföreningen för utvecklingsstörda barn

Hjärtebarn är en informations sida för barn, ungdomar och vuxna med hjärtfel

Om fertilitetsutredning, fertilitetsmottagningen på Sophiahemmet