Kontrastundersökning av äggledarna

Hystero Salpingo Sonografi -  HSS, är en undersökning av äggledarna. I en barnlöshetsutredning ingår oftast en undersökning av äggledarna. Det gör vi för att ta reda på om äggledarna är öppna eller om det finns hinder för ägget att ta sig fram till livmodern. En undersökning av äggledarna ska göras strax efter din mens. En tidig graviditet skulle kunna skadas av undersökningen så det är därför viktigt att du inte har samlag från det att mensen har startat tills efter HSS-undersökningen.

Hur går undersökningen till?

Det är en enkel undersökning. Först genomförs en ultraljudsbedömning av de inre gynekologiska organen. Därefter görs en vanlig gynekologisk undersökning, i samband med den förs en tunn ballongkateter in i livmoderhalskanalen. Via den katetern spolar läkaren in kontrastvätska. Med hjälp av ultraljud kan läkaren sedan bedöma om det föreligger passage genom äggledarna eller inte. Undersökningen ger även besked om kvinnan skulle ha någon oregelbundenhet i livmoderns slemhinna som försvårar för det befruktade ägget att kunna fastna. Ballongen och vätskan kan utlösa "mensvärk". Vi rekommenderar därför att du medicinerar med värklindrande tabletter cirka en timme före undersökningen.

När livmodern och äggledarna är undersökta tas katetern bort och då kan en liten blödning uppstå.

Du får en engångsbehandling med antibiotika för att förhindra en infektion. Inget hindrar att du promenerar, kör bil, eller återgår till ditt arbete direkt efteråt. Det finns inga risker med samlag dagarna efter HSS.