en bild

Cellförändringar på livmordertappen

Cellförändringar på livmordertappen

Cellförändringar i livmoderhalsen beror för det mesta på en virusinfektion. Den vanligaste typen av cellförändringar läker av sig själv. Den typ av cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer kan tas bort genom en enkel operation.

 

Livmoderhalsen är den nedre delen av livmodern. Den allra nedersta delen kallas livmodertappen, och det är där cellförändringar kan uppstå. Cellförändringar är inte en sjukdom i sig men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer.

 

Symtom


Cellförändringar ger inga symtom eller besvär. De kan bara upptäckas genom att du lämnar ett cellprov.

 

När och var ska jag söka vård?


Cellförändringar kan inte upptäckas vid en vanlig gynekologisk undersökning. Därför är det viktigt att du går på de cellprovskontroller som landstingen erbjuder.

Alla i Sverige som har en livmoder kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. Du kan även få lämna cellprov om du är hos en barnmorska eller gynekolog för att genomgå en gynekologisk undersökning av andra skäl.

 

Provsvar och utredningar


Inom sex veckor efter att du har lämnat cellprov ska du få ett brev med provsvaret men ibland kan det ta längre tid. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då hemskickat från laboratoriet.

Ibland kan det hända att provet inte har gått att analysera, till exempel om det fanns mycket mensblod i det. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Om ditt prov visar cellförändringar brukar dessa delas in i tre grupper: lätta, medelsvåra eller svåra. Detta kan du läsa mer om på 1177, länk finns längst ner på denna sida.

 

Behandling


Det finns olika sätt att behandla cellförändringarna:

  • Att operera bort den bit av livmodertappen där cellförändringarna finns.
  • Att förstöra vävnaden på livmodertappen med värme, nedfrysning eller laser.


Behandlingen görs på sjukhus eller på en gynekologmottagning. Det vanligaste är att ingreppet görs under lokalbedövning, men om du vill bli sövd brukar det gå att ordna.

 

Att operera bort cellförändringar


Läkaren skär bort en liten bit av livmodertappen med glödtråd eller med laser. Det kallas för konisering.

Vävnadsbiten skickas sedan till ett laboratorium och undersöks. Det ger information om cellförändringarna, om hur allvarliga de är och om hela det förändrade området togs bort.

Det är sällan problem efter behandlingen. Små blödningar är vanligt dagarna efter behandlingen. Några få kvinnor som behandlas får kraftigare blödningar efter behandlingen och kan behöva kontakta en gynekolog. Blödningen brukar då vara lätt att stoppa.

En del kan få illaluktande flytningar men dessa brukar försvinna av sig själv.

 

Att förstöra vävnaden på livmodertappen


Läkaren behandlar livmodertappen med värme, nedfrysning, så kallad kryo, eller bränner med laser. Då förstörs vävnaden i stället för att läkaren skär bort den.

När behandling sker på detta sätt finns ingen vävnad att skicka för laboratorieundersökning. Därför används dessa tekniker alltmer sällan.

 

Vad händer efteråt?


När dina cellförändringar har behandlats blir du erbjuden återbesök. Då kontrollerar läkaren att alla förändringar är borta.

Det är bra om du fortsätter att gå på gynekologisk cellprovtagning en längre tid än andra om du en gång har haft medelsvåra eller svåra cellförändringar som har bekräftats med vävnadsprov. Du som har haft sådana cellförändringar har i framtiden en något ökad risk att utveckla nya cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer.

De flesta landsting har särskilda uppföljningsprogram med kontroller för dig som har haft svåra eller medelsvåra cellförändringar.

 

Cellförändringar är mycket sällan cancer


Många cellförändringar läker ut av sig själva eller finns kvar utan att utvecklas till cancer. Varje år får knappt 450 svenska kvinnor livmoderhalscancer medan betydligt fler, ungefär 30 000 kvinnor, får besked om att de har cellförändringar.

Men om du har obehandlade cellförändringar under en längre tid, som du inte vet om eller som inte kontrolleras, är risken stor att livmoderhalscancer utvecklas.

 

Viktigt att cellförändringarna upptäcks tidigt


Du kan undvika att cellförändringar utvecklas till livmoderhalscancer genom att gå på regelbundna cellprovskontroller så att de upptäcks tidigt.

Risken att få livmoderhalscancer har minskat kraftigt under de senaste 40 åren tack vare att cellförändringarna upptäcks och behandlas tidigt.

 

Här kan du läsa mer om cellförändringar på 1177.