en bild

Framfall

Framfall

Framfall betyder att något buktar ned mot, eller ut genom slidmynningen. Det kan vara till exempel slidväggarna, livmodern eller båda som kommer ner. Ett framfall är oftast inte farligt men kan kännas obehagligt och kan påverka ditt sätt att leva.

Du kan ha framfall även om du inte har kvar din livmoder. Risken för att få framfall ökar med åldern, men du får mindre symtom när du blir äldre.

Symtom

Vilka symtom du får beror på vilken sorts framfall du har, man kan ha livmoderframfall eller framfall av urinblåsa eller ändtarm. De vanligaste symtomen är att någonting buktar fram i slidmynningen och att det känns tungt och skaver i underlivet. Du kan också få svårt att tömma urinblåsan eller tarmen. Besvären kommer ofta gradvis, men ibland kommer de snabbt i samband med att du har lyft något tungt eller varit förstoppad. Då kan du plötsligt märka att något buktar ut genom slidöppningen. Du kan ha framfall utan att ha några symtom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en gynekologisk mottagning om du har ett eller flera av följande symtom:

  • Du känner att någonting buktar ut som en bulle i slidmynningen.
  • Du är ofta är kissnödig, även om du precis har kissat.
  • Du får blödningar du inte känner igen.

 

Undersökningar och utredningar

När du kommer till en läkare, oftast en gynekolog, för undersökning får du först beskriva dina besvär. Du får berätta om hur det känns, om du har symtom från blåsan eller tarmen och om samlivet påverkas. Sedan genomför läkaren en noggrann gynekologisk undersökning. Då får du hosta och krysta för att läkaren ska se hur framfallet påverkas av ansträngning och om du läcker urin samtidigt.

Läkaren känner i ändtarmen för att undersöka musklerna och väggen mellan slidan och ändtarmen.

Ofta görs också en undersökning med ultraljud för att läkaren ska kunna bedöma livmodern, äggstockarna och eventuella skador på slidans muskler. Ett ultraljud kan också visa om det finns urin kvar i urinblåsan efter att du har kissat. Du får också lämna ett urinprov för att undersöka om det finns protein, socker eller bakterier i urinen. Om det finns anledning tas också ett vanligt cellprov från livmodertappen.

Ibland behövs fler utredningar

Du kan ibland få göra en så kallad cystoskopi om du har besvär med urinträngningar, eller inte kan tömma urinblåsan ordentligt. Du kan behöva göra en röntgen, en urografi, eller en ultraljudsundersökning av njurarna om det finns misstanke om att njurarna är påverkade.

Om du bajsar på dig kan man utreda ändtarmens slutmuskler med tryckmätning och ultraljud.

De här undersökningarna utförs inte i samband med det första läkarbesöket, utan planeras senare. Du får då information om du behöver förbereda sig på något sätt. Undersökningarna gör inte ont, men kan kännas lite obehagliga.

Behandling utan operation

Du kan lyfta upp framfallet genom att föra upp en ring i plast eller silikon i slidan omdet är urinblåsan eller livmodern som har sjunkit ned.

Ringar finns i olika utseenden och storlekar. Du får hjälp att prova ut rätt sort på gynekologmottagning. Ringen ska inte kännas alls om den är lagom stor och rätt placerad. Tillsammans med ringen använder du östrogenkräm eller slidpiller för att stärka slemhinnorna och förhindra skavsår. Den första tiden måste du gå på kontroller för att se att du inte får sår i slidslemhinnan. De flesta känner inte av ringen vid samlag men om ringen känns kan du själv lära dig hur du tar ut och sätter in den.

Behandling med operation

Du kan du bli opererad om du har mycket besvär av ditt framfall. Det kan göras på flera olika sätt. Vanligtvis utförs operationen via slidan, med lokalbedövning eller ryggbedövning. Oftast kan du lämna sjukhuset samma dag, men ibland kan du behöva stanna på sjukhuset lite längre.

Syftet med operationen är att återställa det som buktar ut och på så sätt ta bort besvären. Gynekologen skjuter tillbaka det som har fallit ned och drar sedan ihop och förstärker slidans väggar. Livmodertappen kan kortas av om livmodern har sjunkit, eller så kan livmodern behöva tas bort via slidan.

Framfall är en vanlig anledning till att kvinnor söker läkare och flera tusen opereras varje år på grund av besvär. Framfallsoperation är ett av de vanligaste ingreppen på en kvinnoklinik.

 

Här kan du läsa mer om framfall på 1177.